Sử dụng bảng đèn led chill neon ở vị trí nào phù hợp?