Ứng dụng bảng đèn led “closed neon” ở đâu cho phù hợp?