Hộp đèn hút nổi – Lợi thế nào khiến hộp đèn hút nổi chiếm ưu thế hơn