Lưu ý khi sử dụng bảng hiệu neon sign – bảng hot dog neon