Ưu điểm của khung nhôm bật nắp và 4 loại nhôm hộp đèn thông dụng