Làm biển led matrix chạy chữ có những loại nào?

0566 76 76 79
Nhắn tin qua Facebook Zalo: An Phát Bảng Hiệu An Phát