Thiết kế và thi công bảng đèn “pizza neon” tại TPHCM