Tag Archives: sản xuất bảng hiệu

Sản xuất bảng hiệu quảng cáo số 1

Trong hầu hết các trường hợp, bảng hiệu mang thông tin về tổ chức (cửa hàng, cửa hàng nội thất, công ty du lịch, v.v.) nằm bên trong tòa nhà. Nói cách khác, loại hình quảng cáo ngoài trời này vừa là phương tiện thông tin (search marker) vừa là quảng cáo. Phần lớn phụ thuộcvào chất […]

Các loại bảng hiệu cho các doanh nghiệp khác nhau

Là công ty sản xuất bảng hiệu cho các doanh nghiệp hàng chục năm nay, hầu như không có loại bảng quảng cáo nào mà chúng tôi không sản xuất. Nhưng thỉnh thoảng đến giai đoạn chúng tôi muốn tổng kết, hoặc ít nhất là cố gắng định lượng, tình yêu của khách hàng đối […]

0566 76 76 79
Nhắn tin qua Facebook Zalo: An Phát Bảng Hiệu An Phát