Hình ảnh hiển thị trên hộp đèn quảng cáo trà sữa có quan trọng không?