Thông số của bảng LED ma trận

Nắm rõ các thông số trên bảng LED ma trận giúp khách hàng nhận biết rõ về giá trị của sản phẩm mình đang sử dụng. Ngoài ra khách hàng nắm rõ  nó sẽ thuận tiện cho việc sử dụng, bảo trình, bảo hành hay việc sửa chữa sau này.

0566 76 76 79
Nhắn tin qua Facebook Zalo: An Phát Bảng Hiệu An Phát